powrót
37 m2 92 m2
0 zł 414663 zł
Numer lokalu Piętro Pokoje Powierzchnia Balkon/taras Cena Cena za m2 Status Rzut
Numer lokalu Piętro Pokoje Powierzchnia Balkon/taras Cena Cena za m2 Status Rzut
M1 I 3 60,74 m2 2,66 m2 - - sprzedane
M2 I 2 42,45 m2 2,66 m2 - - sprzedane
M3 I 3 52,56 m2 2,94 m2 - - sprzedane
M4 II 3 60,74 m2 2,66 m2 - - sprzedane
M5 II 2 42,45 m2 2,66 m2 - - sprzedane
M6 II 3 52,56 m2 2,94 m2 - - sprzedane
M7 III 3 60,70 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M8 III 2 42,49 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M9 III 3 51,76 m2 5,00 m2 - - sprzedane
M10 IV 3 60,70 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M11 IV 2 42,49 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M12 IV 3 51,76 m2 5,00 m2 - - sprzedane
M13 V 3 60,70 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M14 V 2 42,49 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M15 V 3 51,76 m2 5,00 m2 - - sprzedane
M16 VI 3 59,57 m2 2,69 m2 - - sprzedane
M17 VI 2 44,80 m2 2,00 m2 - - sprzedane
M18 VI 3 54,18 m2 2,94 m2 - - sprzedane
M19 VII 3 59,57 m2 2,69 m2 - - sprzedane
M20 VII 2 44,80 m2 2,00 m2 - - sprzedane
M21 VII 3 54,18 m2 2,94 m2 - - sprzedane
M22 VIII 3 59,57 m2 2,69 m2 - - sprzedane
M23 VIII 2 44,80 m2 2,00 m2 - - sprzedane
M24 VIII 3 54,18 m2 2,94 m2 - - sprzedane
M25 IX 4 63,45 m2 17,49 m2 - - sprzedane
M26 IX 2 44,52 m2 50,31 m2 - - sprzedane
M27 X 3 57,61 m2 2,00 m2 - - sprzedane
M28 X 4 79,58 m2 10,21 m2 - - sprzedane
M29 XI 3 57,53 m2 2,00 m2 - - sprzedane
M30 XI 4 79,57 m2 9,52 m2 - - sprzedane
M31 I 4 77,35 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M32 I 2 49,04 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M33 I 3 48,56 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M34 I 3 48,56 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M35 I 3 48,93 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M36 I 3 64,50 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M37 I 2 49,70 m2 5,46 m2 - - sprzedane
M38 I 2 38,61 m2 5,46 m2 - - sprzedane
M39 I 2 38,61 m2 5,46 m2 - - sprzedane
M40 I 2 38,61 m2 5,46 m2 - - sprzedane
M41 I 2 40,12 m2 5,46 m2 - - sprzedane
M42 I 3 61,89 m2 6,50 m2 - - sprzedane
M43 II 4 77,07 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M44 II 2 48,68 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M45 II 3 48,56 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M46 II 3 48,56 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M47 II 2 48,68 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M48 II 3 64,50 m2 3,02 m2 - - sprzedane
M49 II 2 49,70 m2 5,46 m2 - - sprzedane
M50 II 2 38,23 m2 5,46 m2 - - sprzedane
M51 II 2 38,23 m2 5,46 m2 - - sprzedane
M52 II 2 38,61 m2 5,46 m2 - - sprzedane
M53 II 2 40,12 m2 5,46 m2 - - sprzedane
M54 II 3 61,89 m2 6,50 m2 - - sprzedane
M55 III 4 79,45 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M56 III 2 50,20 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M57 III 3 50,43 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M58 III 3 50,43 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M59 III 3 50,43 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M60 III 3 66,64 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M61 III 2 49,82 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M62 III 2 38,61 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M63 III 2 38,61 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M64 III 2 38,61 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M65 III 2 40,43 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M66 III 3 60,17 m2 8,08 m2 - - sprzedane
M67 IV 4 79,17 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M68 IV 2 50,56 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M69 IV 3 50,06 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M70 IV 3 50,06 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M71 IV 3 50,43 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M72 IV 3 66,63 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M73 IV 2 49,82 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M74 IV 2 38,61 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M75 IV 2 38,61 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M76 IV 2 38,61 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M77 IV 2 40,43 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M78 IV 3 60,17 m2 8,08 m2 - - sprzedane
M79 V 4 79,17 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M80 V 2 50,20 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M81 V 3 50,06 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M82 V 3 50,06 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M83 V 3 50,43 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M84 V 3 66,64 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M85 V 2 49,82 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M86 V 2 38,61 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M87 V 2 38,61 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M88 V 2 38,61 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M89 V 2 40,43 m2 5,10 m2 - - sprzedane
M90 V 3 60,17 m2 8,08 m2 - - sprzedane
M91 VI 4 75,28 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M92 VI 2 46,29 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M93 VI 3 46,34 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M94 VI 3 46,35 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M95 VI 3 46,71 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M96 VI 3 62,78 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M97 VI 2 52,68 m2 3,82 m2 - - sprzedane
M98 VI 2 41,56 m2 3,60 m2 - - sprzedane
M99 VI 2 41,56 m2 3,60 m2 - - sprzedane
M100 VI 2 41,56 m2 3,60 m2 - - sprzedane
M101 VI 2 43,22 m2 3,60 m2 - - sprzedane
M102 VI 3 65,29 m2 4,79 m2 - - sprzedane
M103 VII 4 75,31 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M104 VII 2 46,70 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M105 VII 3 46,70 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M106 VII 3 46,71 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M107 VII 2 46,71 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M108 VII 3 62,78 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M109 VII 2 52,95 m2 3,82 m2 - - sprzedane
M110 VII 2 41,56 m2 3,60 m2 - - sprzedane
M111 VII 2 41,18 m2 3,60 m2 - - sprzedane
M112 VII 2 41,56 m2 3,60 m2 - - sprzedane
M113 VII 2 43,22 m2 3,60 m2 291 735 zł 6 750 zł sprzedane
M114 VII 3 65,29 m2 4,79 m2 - - sprzedane
M115 VIII 4 75,59 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M116 VIII 2 46,32 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M117 VIII 3 46,34 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M118 VIII 3 46,71 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M119 VIII 3 46,71 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M120 VIII 3 62,78 m2 2,51 m2 - - sprzedane
M121 VIII 2 52,95 m2 3,82 m2 - - sprzedane
M122 VIII 2 41,56 m2 3,60 m2 - - sprzedane
M123 VIII 2 41,56 m2 3,60 m2 - - sprzedane
M124 VIII 2 41,56 m2 3,60 m2 - - sprzedane
M125 VIII 2 43,22 m2 3,60 m2 - - sprzedane
M126 VIII 3 65,29 m2 4,79 m2 - - sprzedane
M127 IX 3 70,64 m2 13,68 m2 - - sprzedane
M128 IX 3 60,17 m2 13,12 m2 - - sprzedane
M129 X 4 74,84 m2 3,10 m2 - - sprzedane
M130 X 4 80,61 m2 15,03 m2 - - sprzedane
M131 X 4 81,14 m2 16,27 m2 - - sprzedane
M132 X 4 81,12 m2 16,33 m2 - - sprzedane
M133 X 4 81,14 m2 16,28 m2 - - sprzedane
M134 X 5 91,31 m2 37,16 m2 - - sprzedane
M135 X 3 65,82 m2 48,65 m2 - - sprzedane
M136 X 3 71,73 m2 16,16 m2 - - sprzedane
M137 X 3 71,62 m2 16,16 m2 - - sprzedane
M138 X 3 71,59 m2 16,16 m2 - - sprzedane
M139 X 3 71,18 m2 17,20 m2 - - sprzedane
M140 X 3 61,89 m2 5,46 m2 414 663 zł 6 700 zł sprzedane
M141 XI 3 75,31 m2 3,44 m2 - - sprzedane
M142 XI 3 57,39 m2 7,78 m2 - - sprzedane
M143 XI 3 58,42 m2 7,78 m2 - - sprzedane
M144 XI 3 58,09 m2 7,77 m2 - - sprzedane
M145 XI 3 61,85 m2 3,48 m2 - - sprzedane
M146 XI 2 44,73 m2 3,48 m2 - - sprzedane
M147 XI 3 55,97 m2 4,28 m2 - - sprzedane
M148 XI 3 54,99 m2 2,30 m2 - - sprzedane
M149 XI 2 37,03 m2 2,28 m2 - - sprzedane
M150 XI 3 61,83 m2 5,29 m2 - - sprzedane